<rt id="wqvqk"></rt>
     1. 高血压

      以血压升高(收缩压≥ 140mmHg和(或)舒张压≥ 90mmHg)主要临床表现的综合征。高血压影响重要脏器,如心、脑、肾的结构和功能,最终导致这些器官的功能衰竭。高血压的诊断必须以未服用降压药物情况下2次或2次以上非同日多次血压测定所得的平均值为依据。诊断时需鉴别原发性还是继发性,高血压分级,高血压危险分层
       

      UED娱乐登录 264| 629| 176| 451| 628| 98| 488| 486| 548| 578| 870| 998| 325| 223| 253| 89| 645| 449| 973| 971| 877| 892| 253| 189| 306| 489| 702| 261| 1| 382| 303| 799| 100| 185| 583| 653| 542| 382| 275| 283| 127|